ชุดไตรจีวร

ชุดไตรจีวร

ประกอบด้วย – สังฆาฏิ , จีวร , สบง , อังสะ , ผ้ารัดอก , ผ้ากราบ , สายรัดประคด
โดยมีสีดังนี้ ไตรจีวร สีทอง ,ไตรจีวร สีพระราช , ไตรจีวร สีแก่นบวร(สีหลวงตา), ไตรจีวร สีแก่นขนุน , ไตรจีวร สีกลักอ่อน\